Kancelaria Podatkowa Włodarczyk

Spółka komandytowo – akcyjna

ul. Bugaj 38C, 26-130 Suchedniów
KRS: 0000948937 Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 6631883816
Wysokość kapitału zakładowego
50 000,00 zł